Als de accountant efficiënter werkt, heeft hij minder tijd nodig voor het bijwerken van uw administratie. De bij EDI-Circle aangesloten accountants kunnen deze tijdbesparing in korting brengen op de factuur naar u als cliënt, of deze tijd investeren in meer bedrijfsadvies en andere ondersteuning.

Machtiging
Om digitale factuurverwerking mogelijk te maken, zult u als ondernemer uw leverancier moeten machtigen om de factuurgegevens ter beschikking te stellen aan uw accountant. Vraag uw accountant of leverancier om een machtigingsformulier.

Kijk hier voor een overzicht van de deelnemende leveranciers.